Η έννοια του αρχείου και τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

5 views

Duration: 00:01:08

Posted by: xirouel on 12-04-2014

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorΕλένη Ξηρού
Date
DescriptionΠεριγράφουμε τι είναι ένα αρχείο, αναγνωρίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχείου και διακρίνουμε τους διάφορους τύπους αρχείων που υπάρχουν.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΗ έννοια του αρχείου και τα βασικά χαρακτηριστικά του.
Type