Γυνάικες του 1821


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

505 views

Duration: 00:05:32

Posted by: evatsala on 13-02-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΣυνοπτική παρουσίαση των γυναικών που πρόσφεραν στη επανάσταση του1821. Αποτέλεσμα μιας ιστοεξερεύνησης μέσα από την οποία αναδείχτηκε η γενναιότητα και η τόλμη αυτών των γυναικών.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΓυνάικες του 1821
Type