Πρόγραμμα για κατασκευή απλού γεωμετρικού σχήματος


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1513 views

Duration: 00:04:14

Posted by: pentsas on 28-04-2020

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorΠαναγιώτης Πέντσας
Date28 April 2020
DescriptionΔημιουργία προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού KTurtle, για την επίλυση του προβλήματος της κατασκευής ενός τετραγώνου με μήκος πλευράς 100pixels
Language
PublisherΠαναγιώτης Πέντσας
Relation
Rights
Source
SubjectΠρόγραμμα σε KTurtle για κατασκευή τετραγώνου
TitleΠρόγραμμα για κατασκευή απλού γεωμετρικού σχήματος
Type