ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

16484 views

Duration: 00:03:28

Posted by: geocharcha on 27-07-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΤο βίντεο περιέχει ομαδικές και ατομικές εργασίες που έγιναν από μαθητές/τριες διαφορετικών τάξεων .Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες έγινε συνδυασμός λόγου και τέχνης για να αναδειχτούν οι ξεχωριστές ικανότητες του κάθε μαθητή .
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Type