Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

  • Εκδηλώσεις
  • Εκπαίδευση
  • Επιστήμες
  • Περιβάλλον

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 1

945 views

Duration: 02:45:51

Posted by: sch-events2 on 17-03-2021

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
Description «Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση» επιμορφωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2021
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΕκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή: μια επείγουσα εκπαίδευση
Type

Εξαιρετικοί εισηγητές!