τραγούδι για τον σχολικό εκφοβισμό


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1596 views

Duration: 00:01:35

Posted by: dvaitsi on 29-06-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorΒαΐτση Δήμητρα
Date
Descriptionτραγούδι που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων με τίτλο "δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω".
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Titleτραγούδι για τον σχολικό εκφοβισμό
Type