ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

4 views

Duration: 00:01:21

Posted by: kvint on 15-01-2015

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΑναφέρει την αναγκαιότητα των τπε στην εκπαίδευση, τα οφέλη που προκύπτουν καθώς και τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη χρήση τους.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
Type