μπορεί ένα μολύβι να σηκώσει ένα κιλό ρύζι ?

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

800 views

Duration: 00:00:46

Posted by: 12nipchalk on 31-01-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
Descriptionπείραμα
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Titleμπορεί ένα μολύβι να σηκώσει ένα κιλό ρύζι ?
Type