Μελετώντας τις συνεικόνες του Ελύτη

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

7882 views

Duration: 00:07:24

Posted by: evapomaki on 03-01-2015

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorΠομάκη Ευανθία
Date
DescriptionΔραστηριότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος :"Η ποίηση ως παιχνίδι λέξεων και εικόνων"
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
SubjectΠοίηση-Ελύτης
TitleΜελετώντας τις συνεικόνες του Ελύτη
Type