βίντεο_διάχυσης_ΜΝΑΕ_ΕΠΑΛ_Μακρυνείας_ 2021-22


Qualities

This video is available in the following qualities:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

2300 views

Duration: 00:01:30

Posted by: dtoufekoulas on 17-05-2022

ContributorΔημήτρης Τουφεκούλας
Coverage
Related day of the year
CreatorΔημήτρης Τουφεκούλας ΠΕ83
Date16 May 2022
Descriptionβίντεο διάχυσης Σχεδίου Δράσης
ΜΝΑΕ_ΕΠΑΛ_Μακρυνείας 2021-22
Languageel
PublisherΔημήτρης Τουφεκούλας
Relation
Rights
Source
Subject
Titleβίντεο_διάχυσης_ΜΝΑΕ_ΕΠΑΛ_Μακρυνείας_ 2021-22
Type