Αφιέρωμα στο Νότη Μαυρουδή! Δραστηριότητα μετάβασης


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

585 views

Duration: 00:04:13

Posted by: 26nipvolou on 25-04-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΔραστηριότητα μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό μέσα από τη μουσική του Νότη Μαυρουδή!

Η συνεργασία μας με το 13ο Δημοτικό Σχολείο στοχεύει στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο:

1. Να υποστηρίξουμε την είσοδο και προσαρμογή των νηπίων στο δημοτικό σχολείο προετοιμάζοντάς τα συστηματικά, συνολικά και οργανωμένα.

2. Να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια στη μάθηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων

3. Να εξοικειωθούν τα νήπια με το περιβάλλον του Δημοτικού σχολείου και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και δραστηριότητές του.

4. Να αναπτυχθεί συνεχής συνεργασία μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών με την ανταλλαγή εμπειριών και με τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων.

5. Να συνεργαστούμε και να πραγματοποιήσουμε από κοινού ένα αφιέρωμα στη μνήμη του Νότη Μαυρουδή.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΑφιέρωμα στο Νότη Μαυρουδή! Δραστηριότητα μετάβασης
Type