ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1016 views

Duration: 00:00:31

Posted by: phillip6512 on 23-05-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ARDUINO ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗ
ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Type