Η δίκη του Θηραμένη


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1682 views

Duration: 00:02:19

Posted by: sfellachid on 12-02-2016

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΟπτικοποίηση της παρωδίας δίκης του Θηραμένη, στην Αθήνα του 5ου αι.π.Χ., κατά την περίοδο της τυραννίας. Η εν λόγω "δίκη" καταγράφεται στο 2.3 50-56 βιβλίο των Ελληνικών του Ξενοφώντα
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΗ δίκη του Θηραμένη
Type