Χαρίκλεια Μινώτου | Φάκελος Καλύτερη διατροφή #2


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

4795 views

Duration: 00:03:23

Posted by: vodpk on 11-12-2017

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorWWF Ελλάς
Date
DescriptionΤι ξέρουμε για τα βιολογικά προϊόντα; Γιατί είναι σημαντικό να προτιμάμε εποχικά και τοπικά προϊόντα και τι θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά; H Χαρίκλεια Μινώτου, ειδική σε θέματα βιολογικής γεωργίας, αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, μας δίνει όλες τις απαντήσεις!

Προτείνεται για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές 12+.
Language
PublisherWWF Ελλάς
Relation
RightsWWF Ελλάς
Source
Subjectδιατροφή, βιολογική γεωργία
TitleΧαρίκλεια Μινώτου | Φάκελος Καλύτερη διατροφή #2
Type