''Τρέχει- τρέχει το νερό" Δ2

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1197 views

Duration: 00:02:44

Posted by: 8dimpfal on 21-02-2022

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΗχογράφηση του ομώνυμου τραγουδιού των Νίκου Γκάτσου και Δημ. Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δεξιοτήτων για το ΝΕΡΌ.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
Title''Τρέχει- τρέχει το νερό" Δ2
Type