Οικολογική Φάρμα Ορεινής Περιοχής με Αυτοματισμούς και Ηλεκτρονικό Έλεγχο Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων ( ecoFarm )

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1523 views

Duration: 00:01:35

Posted by: nkazanis on 15-10-2020

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
Description
Οικολογική Φάρμα Ορεινής Περιοχής με Αυτοματισμούς και Ηλεκτρονικό Έλεγχο Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων ( ecoFarm ) Έργο για τον 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οικολογική Φάρμα Ορεινής Περιοχής με Αυτοματισμούς και Ηλεκτρονικό Έλεγχο Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων ( ecoFarm ) Η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για βιολογικά Προϊόντα καλής ποιότητας , η βούληση για ανάπτυξη μιας Παραγωγής που θα την χαρακτηρίζουν τα ποιοτικά στοιχεία και όχι απλά μια τάση μεγέθυνσης, μας ώθησαν να μελετήσουμε και να δημιουργήσουμε σε πρώτο επίπεδο μια Φάρμα υπό κλίμακα, που θα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ορεινής υπαίθρου με τις δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία ο αυτοματισμός η ρομποτική και το διαδίκτυο στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης επιδιώκουμε την ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας ενώνοντας τους «μαθητές αγρότες» με την τοπική κοινωνία – παραγωγή επιτρέποντας τους να λειτουργήσουν ενισχυτικά για την κοινωνία με στόχο :

Την προστασία του Περιβάλλοντος.
Την ανάδειξη των παραδοσιακών μεθόδων στην παραγωγή.
Το πάντρεμα της παράδοσης με την τεχνολογία αιχμής(Ρομποτική, Αυτοματισμός , Διαδίκτυο).
Την ανάπτυξη με ποιοτικά ανθρωποκεντρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΟικολογική Φάρμα Ορεινής Περιοχής με Αυτοματισμούς και Ηλεκτρονικό Έλεγχο Γυμνασίου Δάφνης Καλαβρύτων ( ecoFarm )
Type