Διάθλαση: Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου


Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

1959 views

Duration: 00:00:28

Posted by: N.CHRONIS on 31-01-2014

Contributor
Coverage
Related day of the year
CreatorΝ. Χρόνης
Date30 January 2014
Description Το αριστερά ευρισκόμενο δοχείο είναι γεμάτο με νερό, ενώ το δεξιά είναι εντελώς άδειο.
Τα δύο δοχεία είναι ακριβώς ίδια και έχουμε τοποθετήσει στο κέντρο του πυθμένα του κάθε δοχείου από ένα μικρό κέρμα.
Οπισθοχωρώντας από την κατακόρυφη θέση παρατήρησης, διαπιστώνουμε ότι σε κάποια θέση βλέπουμε ολόκληρο το κέρμα στο δοχείο με το νερό, ενώ δεν βλέπουμε το αντίστοιχο στο άδειο δοχείο.
Οι ακτίνες φωτός οι οποίες προέρχονται από το κέρμα που είναι στο νερό, διαθλώνται καθώς διαδίδονται από το νερό στον αέρα με συνέπεια να ακολουθούν τεθλασμένη (προς τα κάτω) γραμμή διάδοσης καταλήγοντας τελικά στα μάτια μας.
Οι ακτίνες φωτός οι οποίες προέρχονται από το κέρμα στο άδειο δοχείο, ακολουθούν ευθεία γραμμή διάδοσης με συνέπεια να διέρχονται πάνω από τα μάτια μας και το κέρμα να μην είναι ορατό.
Languageel
Publisher
Relation
Rights
Source
SubjectΦΥΣΙΚΗ - ΔΙΑΘΛΑΣΗ
TitleΔιάθλαση: Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου
Type