Μ. Μπρεχτ, Ο Σπιούνος

Mediafile not found

Qualities

This video is available in the following qualities:

Categories

This video is listed in the following categories:

Recommendations

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0

637 views

Duration: 00:02:30

Posted by: lykvyron on 17-05-2023

Contributor
Coverage
Related day of the year
Creator
Date
DescriptionΘεατρικό μονόπρακτο του Μ. Μπρεχτ από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης.
Language
Publisher
Relation
Rights
Source
Subject
TitleΜ. Μπρεχτ, Ο Σπιούνος
Type