Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης - Ρέθυμνο Ραδιοφωνικές Εκπομπές και διαφημιστικά σπότ 2 gymaeire 19/02/2014 - 10:50
Ραδιόφωνο στις Κροκεές "Ραδιοφωνικές Εκπομπές" που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΓΕΛ Κροκεών τη σχολική χρονιά 2015-2016. 3 gpavlakos 16/04/2016 - 17:34
Σεμινάριο εκπαιδευτικών Σεμινάριο εκπαιδευτικών από το ΑΠΘ 0 pgousia 11/02/2014 - 16:27
Σταυρούλα Λαδά Ομάδα με βίντεο της δασκάλας Σταυρούλας Λαδά 2 pde4424 08/07/2017 - 16:43
Σχολικές Δραστηριότητες Σχολικές δραστηριότητες για το έτος 2015 - 2016 στο Α Δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς 1 elkampos 03/06/2016 - 00:56
Σχολικές εορτές 3ου Γυμνασίου Βύρωνα Οι σχολικές εορτές του σχολείου μας 2 3gymvyro 25/11/2013 - 21:20
Σχολικός Εκφοβισμός Βίντεο σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. 3 gymperam 03/08/2014 - 17:24
Τα καλύτερα τα καλύτερα βίντεο 2 admin 26/09/2016 - 18:53
τηλεδιάσκεψη 15/1 τηλεδιάσκεψη 15/1 2 pgousia 15/01/2015 - 19:10
τηλεδιασκεψη 18/12 βρτρττρτρ 2 pgousia 18/12/2014 - 19:12

Σελίδες