Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
8ο Γυμνάσιο Αχαρνών ΄Βίντεο του σχολείου μας 0 8gymacha 27/02/2017 - 15:07
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δράσεις του 8ου Γυμνασίου Καλαμαριάς. 0 8gymkala 22/05/2018 - 13:36
aikkaltsou aikkaltsou 0 aikkaltsou 12/12/2013 - 21:29
dimibampas dimibampas 0 dimibampas 11/06/2015 - 21:59
e-twinning: We love apps The Greek e-twinners present themselves in front of the camera. Come and meet them! 0 ioangiannop 26/10/2017 - 02:45
ESA - Teach with space Εκπαιδευτικά βίντεο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA) 11 vodpk 16/11/2017 - 12:53
etwinning webinars Webinars σχετικά με το περιβάλλον του δικτύου etwinning και εργαλεία web 2.0 χρήσιμα στα έργα. 1 cbitsis 04/03/2014 - 22:27
european school radio ### 3 mkontaxi 04/04/2014 - 00:47
European School Radio - Podcast Είναι το αρχείο εκπομπών και σποτ που έχουν δημιουργήσει τα σχολεία που συμμετέχουν στο European School Radio και έχουν μεταδοθεί ήδη στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. 203 esradio 30/12/2013 - 19:41
GymRentinas Η ομάδα του Γυμνασίου Ρεντίνας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης 6 gymrenti 07/03/2017 - 20:44

Σελίδες