Ομάδες

Ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία ή περισσότερες ομάδες βίντεο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί μία συλλογή από βίντεο τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα και διαθέτουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τη θεματολογία τους, το ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κλπ. Σε κάθε ομάδα μπορούν να εγγραφούν και άλλοι χρήστες και να προσθέτουν βίντεο, εφόσον τους το επιτρέψει ο δημιουργός της ομάδας. Επίσης, τα περιεχόμενα μιας ομάδας μπορεί να είναι ορατά σε όλους ή μόνο στους συμμετέχοντες σε αυτή.


Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε στην επιλογή “Οι σελίδες μου”, αφού συνδεθείτε. Οι διαθέσιμες ομάδες φαίνονται παρακάτω. Μπορείτε να αναζητήσετε μια ομάδα με βάση το όνομά της.


Ομάδα Περιγραφή Στοιχεία Ιδιοκτήτης Ημερομηνία
τηλεδιάσκεψη 15/1 τηλεδιάσκεψη 15/1 2 pgousia 15/01/2015 - 19:10
τηλεδιασκεψη 18/12 βρτρττρτρ 2 pgousia 18/12/2014 - 19:12
τηλεκπαιδεύσεις ΑΠΘ Ομάδα για τις τηλεκπαιδεύσεις 0 pgousia 26/11/2013 - 16:41
τηλεκπαιδευση 8/10 τηλεκπαιδευση 8/10 0 pgousia 08/10/2014 - 20:23
Τρίτη τάξη _Αποστολίδου Γεσθημανή Δραστηριότητες με την Γ΄τάξη 11 geapostoli 07/03/2016 - 23:55
ΧΟΡΟΣ Αφορά την παρουσίαση χορών από όλες τις περιοχές της Ελλάδας 0 annazi 13/02/2015 - 17:48
Ψηφιακές Δημιουργίες Ψηφιακές Δημιουργίες Μαθητών και Εκπαιδευτικών. 9 zouraris 02/05/2014 - 12:53

Σελίδες