Στατιστικά του: vod-new.sch.grAwstats Web Site
Τελευταία ανανέωση: 24 Ιαν 2018 - 00:50
Περίοδος αναφοράς:

Κλείσιμο παραθύρου
 
Απαιτούμενα αλλά χωρίς να βρεθούν URL (Κώδικας HTTP 404)  
URL (143)Συμβάντα ΣφαλμάτωνΑναφορείς
/wp-login.php988-
/wp-admin/admin-ajax.php69-
/sites/default/files/languages/el_JLzvtttwJQhEa-VovjAJngiCAVOruh-zeMB_-IZ9nu0.js30http://video.sch.gr/asset/detail/xJLHPR79VTNbd6O9mapR4PhA
/wp-admin/admin-post.php17-
/node/g13http://video.sch.gr/
/wp-content/plugins/dzs-portfolio/upload.php12-
/wp-content/plugins/dzs-videogallery/upload.php11-
/cgi-bin/php-cgi11-
/cgi-bin/php.cgi10-
/cgi-bin/php410-
/wp-content/plugins/dzs-portfolio/admin/upload.php10-
/cgi-bin/php510-
/cgi-bin/php10-
/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload.php9-
/wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/action.php9-
/asset/asset/detail/LSbmgRXZYQBXaWQQrVxQGlp29-
/wp-content/plugins/uploader/uploadify/uploadify.php9-
/wp-content/plugins/wpstorecart/php/upload.php8-
/asset/asset/detail/KThiNNJbVJRKlrMQsze3e1vq8-
/misc/g8http://video.sch.gr/
/g8http://video.sch.gr/
/wp-content/plugins/codecanyon-157782-video-gallery-wordpress-plugin-w-youtube-vimeo-/admin/upload.php7-
/wp-content/plugins/real3d-flipbook/includes/process.php7-
/asset/asset/detail/o1a9pNQra7KXXbMOLkwCsxit7-
/wp-content/plugins/Tevolution/tmplconnector/monetize/templatic-custom_fields/single-upload.php7-
/presentations_en7-
/wp-content/plugins/google-maps-by-daniel-martyn/inuse.php7-
/wp-content/plugins/simple-ads-manager/sam-ajax-admin.php7-
/wp-content/plugins/page-google-maps/pr.php7-
/wp-content/plugins/codecanyon-157782-video-gallery-wordpress-plugin-w-youtube-vimeo-/upload.php7-
/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/uploadVideo.php7-
/wp-content/plugins/mm-forms-community/includes/doajaxfileupload.php6-
/wp-content/plugins/php-event-calendar/server/file-uploader/6-
/wp-admin/post.php6-
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/upload.php6-
/asset/asset/detail/q1bXgUSQVJbmXPVEDS7TmCtF6-
/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/custom-css/xo.php6-
/wp-content/plugins/gallery-slider/register.php6-
/wp-content/plugins/wp-symposium/server/php/index.php6-
/wp-content/plugins/sharexy/ajaxresponder.php6-
/asset/asset/detail/P1NOpjMDcQY8gUQ7Eg5mIXHO6-
/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php6-
/wp-content/themes/version.php5-
/asset/asset/detail/zoFJ4VDbEOeVRXeNaOoL5sqQ5-
/wp-content/plugins/wp-handy-lightbox/begin.php5-
/a5http://video.sch.gr/
/asset/asset/detail/u2fgNQbLMDSetZIOoSXMqat05-
/apple-touch-icon.png5-
/_vti_inf.html5-
/clonesimple.php5-
/asset/asset/detail/t2RlWdbRTQfEUWjVaTlSEPm25-
/wp-content/plugins/reflex-gallery/admin/scripts/FileUploader/php.php5-
/wp-content/plugins/wp-property/third-party/uploadify/uploadify.php5-
/asset/asset/detail/c14mZEYm6NDccuEXXYYjDAHw5-
/misc/element_settings.url.replace5http://video.sch.gr/
/asset/4-
/wp-content/plugins/simple-dropbox-upload-form/dragup/4-
/wp-content/plugins/gallery-plugin/upload/php.php4-
/modules/homepageadvertise2/uploadimage.php4-
/wp-content/plugins/font-uploader/font-upload.php4-
/misc/this.element.html4http://video.sch.gr/
/modules/homepageadvertise/uploadimage.php3-
/misc/,e=d.html3http://video.sch.gr/
/sites/all/modules/contrib/rate/response3http://video.sch.gr/
/modules/attributewizardpro/file_upload.php3-
/modules/wdoptionpanel/wdoptionpanel_ajax.php3-
/sites/default/files/logo.png}3-
/wp-admin/plugin-editor.php3-
/modules/fieldvmegamenu/ajax/upload.php3-
/manuals3-
/modules/simpleslideshow/uploadimage.php2-
/misc/2http://video.sch.gr/
/sites/all/modules/contrib/ctools/js/Drupal.CTools.Modal.findURL2http://video.sch.gr/
/awstats/robots.txt2-
http://video.sch.gr/wp-admin/plugin-editor.php2-
/modules/vtemslideshow/uploadimage.php2-
http://video.sch.gr/2-
/modules/pk_flexmenu/uploads/mEC2H.php2-
/modules/pk_vertflexmenu/ajax/upload.php2-
/sites/all/modules/contrib/ctools/js/=2http://video.sch.gr/
/collection/detail/2-
/misc/=null2http://video.sch.gr/
/node/index.php2http://video.sch.gr/index.php
/components/com_sexycontactform/fileupload/index.php2-
/modules/advancedslider/ajax_advancedsliderUpload.php1-
/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/modules/pk_flexmenu/ajax/upload.php1-
/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/wp-content/uploads/wysija/themes/ok/ok.php1-
//wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/dzs-videogallery/upload.php1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/upload.php1-
//site/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/sites/all/modules/custom/mediamosa_live/themes/flowplayer/%031http://video.sch.gr/
/wp-content/plugins/gallery-plugin/upload/files/WWBRu.php.png1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/codecanyon-157782-video-gallery-wordpress-plugin-w-youtube-vimeo-/upload.php1-
/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/wp-content/uploads/wpstorecart/tOmbm.php1-
/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php1-
/browserconfig.xml1-
/asset/asset/detail/g1http://video.sch.gr/
/misc/)h.html(f1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/wp-property/third-party/uploadify/uploadify.php1-
/wp-content/uploads/wpstorecart/MMrck.php1-
/modules/megamenu/uploadify/uploadify.php1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/sharexy/ajaxresponder.php1-
/apple-touch-icon-precomposed.png1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/81r5C.php1-
//cms/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/real3d-flipbook/includes/process.php1-
/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
//wp-content/plugins/dzs-videogallery/upload.php1-
/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
//wp-admin/admin-ajax.php1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/uploader/uploadify/uploadify.php1-
/wp-content/plugins/gallery-slider/launch.php1-
/lkfcy56309.txt1-
/video/shareEsrCounters1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/simple-dropbox-upload-form/dragup/1-
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/PkszY.php1-
/misc/b.url.replace1http://video.sch.gr/
/misc/]}1-
/misc/,1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/wpstorecart/php/upload.php1-
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/Pyhy7.php1-
//blog/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/wp-content/plugins/showbiz/temp/update_extract/IMfZL.php1-
/misc/'+e.iframeSrc+'1-
http://video.sch.gr/wp-content/themes/version.php1-
/sites/all/modules/custom/mediamosa_live/themes/flowplayer/%171http://video.sch.gr/
http://video.sch.gr/wp-admin/admin-ajax.php1-
//wp/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/lYjuq.php1-
/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc1-
//wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/site/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
//wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml1-
/wp-content/plugins/cherry-plugin/admin/import-export/81r5C.php1-
/wp-content/plugins/wp-property/third-party/uploadify/rOBLD.php1-
/k8wqc.php.png1-
/modules/columnadverts/uploadimage.php1-
//modules/pk_vertflexmenu/ajax/upload.php1-
http://video.sch.gr/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/uploadVideo.php1-Advanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Created by awstats